Yhdistyksen vuosikokous 2019

Suomen Backgammon ry:n jäsenistön vuosikokous pidetään

perjantaina 4.1.2019 klo 18

gastropub Stone´sin kabinetissa (Keskuskatu 4, Helsinki).

Tammikuun kuukausikisat pelataan heti kokouksen jälkeen.

Esityslista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
  5. käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilinvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
  10. käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

Kokous on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, ei pelkästään viime vuoden jäsenille tms. Tervetuloa kaikki mukaan kuulemaan tulevan vuoden toiminnasta ja vaikuttamaan!