Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen

Suomen Backgammon ry:n vuosikokous pidetään 5.1.2018 alkaen kello 18:00 ravintola Stonesin kabinetissa.

Asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
5. Käsitellään vuosikertomus, tilit, ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet: varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
10. Käsitellään muut mahdolliset asiat